Definisjoner

Opptak Senger

når du søker behandling for en alvorlig mental helse utfordring som utgjør en umiddelbar risiko for noens helse og sikkerhet, kan det være nødvendig å gå til nærmeste legevakt. Hvis legene og fylkeskrisearbeidere bestemmer seg for at en pasientopphold på et psykiatrisk sykehus er nødvendig, vil de sannsynligvis holde pasienten til en «opptaksseng» er tilgjengelig. Det er synonymt med å si et «åpent rom» på et sykehus.

Advokat

en advokat er en person som støtter en annen person som jobber med deres mentale velvære. En advokat kan hjelpe på mange måter, for eksempel å være en personlig støtte til en venn eller kjære, være frivillig for en større organisasjon, eller være en mester for endringer i mental helse reform.

Antidepressant

et antidepressivt middel er en psykiatrisk medisin som ofte foreskrives for de som sliter med klinisk depresjon. Noen ganger er antidepressiva foreskrevet av andre grunner som angst eller søvnforstyrrelser. De fungerer ved å korrigere nevrotransmitter ubalanser i hjernen.

Antipsykotisk medisin

et antipsykotisk medisin er en type psykiatrisk medisin, vanligvis en som omhandler symptomene på psykose, som vrangforestillinger, hallusinasjoner, paranoia eller uordnede tanker.

Vurdering

en vurdering er en kort oversikt som en lege eller medisinsk faglig vil utføre for å se det «store bildet» av hva som skjer. Det består vanligvis av ulike spørsmål for å identifisere hvor godt du fungerer, og kan variere fra spørsmål om datoer eller klokkeslett, minne, tenkning, resonnement, evne til å uttrykke deg selv, stemninger og atferd.

Omsorgsplan

en omsorgsplan brukes vanligvis i mer alvorlige tilfeller av psykiske utfordringer og krever vanligvis flere forskjellige fagfolk som jobber sammen. Omsorgsplanen vil skissere formålet med hvert trinn i planen, bidra til å identifisere mål og bidra til å koble til ressurser for å nå disse målene. For eksempel kan en omsorgsplan omfatte å se en psykiater for å håndtere medisiner, en sosialarbeider for å håndtere funksjonshemming eller matfrimerker, en diettist eller ernæringsfysiolog for å håndtere sunne spisevaner, og en rådgiver for å forbedre håndteringsevner.

Saksbehandling

Saksbehandling er en samarbeidsprosess for å håndtere en hel persons helse. Det ligner På Omsorgsplaner, da det inkluderer flere forskjellige fagfolk og tjenester for å møte individuelle mål. Din individuelle sak håndteres ofte av En Saksbehandler eller Saksbehandler.

Klient

en klient er de enkelte mottakstjenestene. Kan også bli referert til som en pasient eller forbruker.

Kognitiv Atferdsterapi (CBT)

Kognitiv Atferdsterapi (CBT) er en type terapi som fokuserer på å gjenkjenne og adressere negative tankemønstre for å fremme bedre helse, for eksempel økt selvtillit og remisjon av depresjon eller angst. Ved å være klar over dine egne negative tankemønstre, blir du bedre rustet til å utfordre de negative tankene og forbedre din mentale helse.

Forbruker

en forbruker er noen som utnytter ressurser(for eksempel medisinering eller terapi). Kan også omtales som pasient eller klient.

Rådgiver

en rådgiver er en person som har blitt spesielt opplært til å bistå med å identifisere mål, finne løsninger, forbedre kommunikasjon og mestring, styrke selvtillit, og fremme atferdsendring og optimal mental velvære.

Krise

Krise er en tid med intense vanskeligheter, problemer eller fare. I psykisk helse skjer krise når noen er i umiddelbar fare for seg selv eller noen andre.

Kriseintervensjon

Kriseintervensjonsteam Er fylkesbaserte programmer som hjelper til med å gripe inn under en krise. De er utdannede fagfolk som arbeider for å de-eskalere en situasjon og stabilisere stemninger, holde folk trygge og bringe inn nødvendige ressurser for intervensjon.

Dialektisk Atferdsterapi (DBT)

DBT er en form for terapi som fokuserer på atferd. DBT fremhever fire sett med atferdsmessige ferdigheter, som er oppmerksomhet, nødtoleranse, mellommenneskelig effektivitet og emosjonell regulering.

Dobbel Diagnose

en dobbel diagnose er vanligvis når noen sliter både med en mental helse utfordring (for eksempel depresjon eller angst) og også sliter med en avhengighet (for eksempel alkohol eller narkotika). Begge sykdommene må behandles samtidig for det beste utvinningsresultatet.

Tidlig Intervensjon

Tidlig Intervensjon er å oppdage problemer eller bekymringer tidlig. Ved å ta opp psykiske helseproblemer så snart Som mulig (Fase 1), er behandlinger enklere og kortere. Tidlig intervensjon oppnås ved å kjenne og forstå symptomene på psykiske helseproblemer og handle på dem med en gang. Dette kan redusere antall dager uten jobb eller skole, og mindre omveltning på jobb, skole og hjemme.

Allmennlege (GP)

en allmennlege er også kjent som din primære omsorg lege eller fastlegen din. De er leger som har blitt opplært til å gi primærhelsetjenesten til pasienter av begge kjønn og alle aldre.

Holistisk

Holistisk betyr » hele personen.»Holistisk omsorg anerkjenner at et individ består av mange komponenter, og sann helse betyr at alle områder er sunne.

Inpatient Services

Inpatient services er når en person er pålagt å overnatte på et anlegg for å motta omsorg.

Intervensjon

Intervensjon er handlingen å gjenkjenne et problem og gjøre noe for å stoppe problemet fra å bli verre og å begynne å gjenopprette.

Psykisk Helsepersonell

en psykisk helsepersonell er noen som jobber innen psykisk helse. Eksempler er rådgivere, psykologer, psykiatere, terapeuter, sosialarbeidere, og saksbehandlere for å nevne noen.

Mental Velvære, Mental Helse

ifølge Verdens Helseorganisasjon er mental velvære definert som «en tilstand av velvære der individet realiserer sine egne evner, kan takle de normale stressene i livet, kan jobbe produktivt og fruktbart, og er i stand til å bidra til sitt samfunn.»

Polikliniske Tjenester

Polikliniske tjenester leveres når en person ikke trenger å overnatte. De fleste former for rådgivning og terapi anses poliklinisk, hvor pasienten får lov til å komme hjem etter omsorg.

Delvis Sykehusinnleggelse

Delvis sykehusinnleggelse refererer til et omfattende, kortsiktig, intensivt, klinisk behandlingsprogram. Når det gjelder behandlingsnivå, er det et trinn under sykehusinnleggelse, men mer konsentrert enn tradisjon poliklinisk behandling. Klienter er generelt referert til delvis programmer når de opplever akutte psykiatriske symptomer som er vanskelig å håndtere, men som ikke krever 24 timers omsorg. Enkeltpersoner delta strukturert programmering i løpet av dagen, tre til fem dager i uken og kommer hjem om kvelden.

Postvention

Postvention er omsorg og behandling etter et tap for selvmord, i stor grad i form av støtte til familie og venner av tapet. De som har mistet en elsket til selvmord, har større risiko for selvmord selv. Postvention arbeider også for å hindre ytterligere tap av liv ved selvmord smitte.

Forebygging

Forebygging er å stoppe et problem fra å skje. Ved å fokusere på helse og velvære, kan mange psykiske problemer forebygges før de selv begynner.

Primary Care Physician (PCP)

din primære omsorg lege er også kjent som din familie lege eller allmennlege. De er leger som har blitt opplært til å gi primærhelsetjenesten til pasienter av begge kjønn og alle aldre.

Psykiater

en psykiater er en psykisk helsepersonell som spesialiserer seg på diagnose og behandling av psykiske helseproblemer. Psykiatere er medisinsk lisensierte fagfolk og er i stand til å foreskrive og overvåke medisiner.

Psykolog

en psykolog er en lege utdannet profesjonell som utfører forskning, utfører testing, og evaluerer og behandler et bredt spekter av emosjonelle og psykologiske utfordringer. Noen statlige lover tillater en psykolog å foreskrive medisiner og andre statlige lover ikke.

Screeningsverktøy

et screeningsverktøy er en test eller quiz som bidrar til å identifisere symptomer på et psykisk helseproblem. Screening verktøy er gode første skritt for å identifisere problematisk atferd eller tenkning, og resultatene av en screening verktøy bør diskuteres med en medisinsk faglig.

Stigma

Stigma Er uberettiget og feil stereotypi av psykiske problemer. Stigma skjer når vi behandler personer med fysiske sykdommer annerledes enn vi behandler de med psykiske lidelser.

Terapeut

en terapeut er en psykisk helsepersonell som tilbyr ulike former for terapi. De kan være dyktige i en bestemt type terapi (FOR EKSEMPEL CBT eller DBT), men de kan også tilby en rekke tjenester. Statlig lisensstatusen er nødvendig for å praktisere terapi i de fleste stater.

Posted on

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.