12.28.130 parkolás magántulajdonban engedély nélkül vagy illetéktelen módon.

(a) senki sem állíthat meg, parkolhat le vagy hagyhat álló járművet magántulajdonban vagy üzlethelyiségben a tulajdonos kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezése nélkül, a tulajdonos felhatalmazott ügynöke, az ilyen helyiségek vagy ingatlanok jogszerű birtokában lévő személy, vagy más felelős személy.

(b) senki sem állíthat meg, parkolhat le vagy hagyhat álló járművet magántulajdonban vagy üzlethelyiségben egy időben, vagy azon a helyen, vagy egy ideig, vagy bármilyen más módon, amelyet a tulajdonos, a tulajdonos meghatalmazott képviselője, az ilyen helyiségek vagy ingatlanok jogszerű birtokában lévő személy vagy más felelős személy nem engedélyez.

(c) a jármű megállásának, parkolásának vagy állva hagyásának következő cselekményeit bele kell foglalni az (A) vagy (b)alpont megsértésének minősülő cselekményekbe, de más, meg nem nevezett cselekmények is sérthetik az alpontot. (A “parkolás” kifejezés használata a következő példákban együttesen magában foglalja a “megállás” és a “állva hagyás”cselekedeteket is):

(1) parkolás bármely vakációs telken vagy javíthatatlan ingatlanon, kivéve, ha ezt a postedsign(k) vagy a felelős felhatalmazott személy határozottan engedélyezi;

(2) Parkingoff-street bármely javított magántulajdon nem tartott nyitva a generalpublic, kivéve, ha az ilyen parkolás meghívására az utas (ok) vagy jóhiszemű üzleti célokra az ingatlan;

(3) parkolás anyoff-street parkoló vagy telek vagy létesítmény egy lakóház, szálloda vagy üzleti vállalkozás, amely jelzi jel(ek) vagy egyéb jelölés(ek) a bereserved által használt bérlők, lakosok vagy alkalmazottak, vagy mások, beleértve a személy, így a parkoló, a parkoló, a parkoló, a parkoló, a parkoló, a parkoló, a parkoló, a parkoló, a;

(4) parkolás az off-street parkolóhelyen vagy egy egyéni parkolóház telkén vagy létesítményén, vagy bármely olyan területen, amelyet olyan tábla vagy egyéb jelölés(ek) jelöl, amelyet a parkolást végző személytől eltérő személy vagy személyek kizárólagos használatára kell fenntartani;

(5) parkolás az ashopping központban vagy üzleti parkolóhelyen vagy létesítményben, a telephelyen található egy vagy több üzlettel vagy irodával való üzleti tevékenységtől eltérő célból, vagy az ilyen üzleti tevékenységhez nem kapcsolódó cél érdekében, vagy az ésszerűen megfelelőnél hosszabb ideig parkolva ne az ilyen üzleti vagy kapcsolódó cselekmények ilyenüzleti műveletek;

(6) egy adott üzlettel, irodával vagy üzlettel kapcsolatban használandó jelzőtáblával vagy egyéb jelöléssel jelzett hely vagy istálló használata, és a parkolásazok számára fenntartott céltól eltérő célra történő parkolás;

(7) a megkülönböztető rendszámtáblák valamelyikével nem rendelkező jármű vagy jármű kizárólagos használatára kijelölt, kékre festett járdaszegély vagy egyéb jelzés által megjelölt helyen történő parkolás; a kaliforniai járműkód 22511.5 vagy 9105 szakasza szerint kiadott plakátok;

(8) parkolás az anyspot-nál, ahol az ilyen Parkolás tilos, jelzésekkel,jelölésekkel, csíkozásokkal, járdán feliratokkal, vörösre festett járdaszegélyekkel vagy bármilyen más eszközzel,beleértve(de nem kizárólagosan) a járművek vagy gyalogosok mozgására szolgáló forgalmi sávként kijelölt területeket és helyeket, az épület bejáratánál vagy kijáratainál vagy azok közelében, tűzsávok, járdák vagy gyalogosok vagy kerékpárutak, rámpák vagy más, mozgáskorlátozott személyek által használt vagy arra szánt létesítmények, javíthatatlan területek,veszélyes területek, nagyobb járművek által hasznosítandó területek pl. tehergépjárművek, buszok, vészhelyzeti járművek vagy egyéb szolgálati járművek, vagy bármely más üzleti vagy különleges használatra kijelölt területek;

(9) kivéve, ha ez más forgalommal való összeütközés elkerüléséhez szükséges, vagy járműelhagyás vagy jóhiszemű vészhelyzet, parkolás, álló vagy várakozó hely a forgalmi sávon belül vagy más módon, ami jelentősen akadályozza a jármű-vagy gyalogosforgalom normális mozgását az ilyen helyen;;

(10) az előző alpontokban nem említett egyéb táblákon vagy jelöléseken feltüntetett korlátozások megsértése, amelyeket a tulajdonos, a tulajdonos meghatalmazott képviselője, az ilyen helyiségek vagy ingatlanok jogszerű birtokában lévő személy vagy más felelős személy magánvagyonra vagy üzlethelyiségre helyezett vagy helyezett el;

(11) a parkoló, álló vagy leállított járműnek a magánvagy üzlethelyiségből történő elszállításának vagy elmozdításának elmulasztása vagy megtagadása,a tulajdonos, az ilyen helyiség vagy ingatlan jogszerűen birtokolt személy vagy más személy erre vonatkozó utasításának megfelelően; vagy az ilyen személy utasításának megsértése, hogy ne parkoljon le, ne álljon meg vagy álljon meg a járművel az ilyen helyiségen vagy ingatlanon; feltéve, hogy ez a szakasz nem vonatkozik a magántulajdon elhagyásának elmulasztására vagy megtagadására, vagy az ilyen vagyontárgy megőrzésére vonatkozó utasítás be nem tartására, a jelen szabályzat 11.64.040.szakaszában felsorolt esetekben; vagy

(12) parkolás az aprivate utcán, megsértve a tiltást vagy korlátozást, amelyet az orpursuant az ilyen magánutcát birtokló egyesület vagy személy vagy más szervezet hatóságának adott ki vagy adott meg.

(d) ebben a szakaszban semmi sem érinti vagy korlátozza azokat a jogokat vagy jogorvoslatokat, amelyeket bármely személy a törvény bármely más rendelkezésével, például a kaliforniai Járműkódex 22658.szakaszával gyakorolhat, hogy eltávolítsa vagy eltávolítsa a járművet a magántulajdonban lévő parkolóból.

(e) a városi tanács politikájának ösztönöznie kell a 21107.szakaszban említett táblákhoz hasonló táblák elhelyezését a bevásárlóközpont parkolóhelyein.A kaliforniai Járműkódex 8. cikke értelmében a nyilvánosság értesítése arról, hogy a magánparkolóhelyen alkalmazandó parkolási rendeleteket idézésekkel és pénzbírságokkal és egyéb módon kell végrehajtani. Ez nem, azonban, engedélyezze a város jelellenőrzési rendeletének vagy más alkalmazandó rendeletnek nem megfelelő aláírásokat; az ilyen jelek kiküldése pedig nem tekinthető e szakasz végrehajtásának előfeltételének vagy előfeltételének.

(f) az azt követő 41102et szakasz. a California Vehicle Code hivatkoznak, és építeni ebben a szakaszban ezt a hivatkozást, és kell alkalmazni kapcsolatban minden olyan peres megsértése miatt ezt a szakaszt, ugyanolyan módon, és az sameextent, mint az említett szakaszok alkalmazhatók büntetőeljárások parkolási szabálysértésekmegelőző a nyilvános utcákon. (Ord.1080 ++ 1, 1978; előző kód: 617-A9. 83)

Posted on

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.