12.28.130 parcare pe proprietate privată fără permisiune sau în mod neautorizat.

(a) nicio persoană nu oprește, nu parchează sau nu lasă în picioare niciun vehicul pe proprietate privată sau spații comerciale fără acordul expres sau implicit al proprietarului, al agentului autorizat al proprietarului, al persoanei aflate în posesia legală a acestor spații sau Proprietăți sau al altei persoane responsabile de acestea.

(b) nicio persoană nu oprește, nu parchează sau nu lasă în picioare niciun vehicul pe proprietate privată sau spații de afaceri la un moment dat sau într-un loc pe acesta sau pentru o perioadă de timp sau în orice alt mod, care este neautorizat de proprietar, agent autorizat al proprietarului, persoană în posesia legală a acestor spații sau Proprietăți sau altă persoană responsabilă de acestea.

(c) următoarele acte de oprire, parcare sau părăsire în picioare a unui vehicul vor fi incluse în cele care vor fi considerate ca încălcând subsecțiunea (A) sau (b)oricare dintre acestea este aplicabilă, dar și alte acte care nu sunt menționate pot încălca, de asemenea, subsecțiunea. (Utilizarea termenului „parcare” în exemplele următoare trebuie să includă, de asemenea, acte colective de „oprire” și „părăsire în picioare”):

(1) Parcare pe orice lot vacant sau proprietate neîmbunătățită, cu excepția cazului în care acest lucru este permis afirmativ de către semn(semn) poștal (E) sau de către persoana autorizată responsabilă;

(2) Parkingoff-street pe orice proprietate privată îmbunătățită care nu este deschisă spre utilizare de către generalpublic, cu excepția cazului în care o astfel de parcare este la invitația ocupantului(ocupanților) sau în scopuri de afaceri bonafide asupra proprietății;

(3) parcare în orice zonă de parcare off-street sau lot sau facilitate a unui bloc de apartamente, Hotel sau întreprindere de afaceri care este indicată prin semne sau alte marcaje;

(4) parcarea într-un centru comercial sau într-o zonă de parcare privată sau în orice zonă care este indicată printr-un semn sau alt marcaj(E) care trebuie rezervat(e) pentru utilizarea exclusivă a unei persoane sau a altor persoane decât persoana respectivă;

(5) parcarea într-un centru comercial sau într-o zonă de parcare comercială sau într-o unitate comercială în alt scop decât cel de a desfășura o activitate comercială cu unul sau mai multe magazine sau birouri la fața locului sau pentru un scop care nu are legătură cu o astfel de activitate comercială sau pentru a rămâne parcat pe o perioadă mai lungă decât cea adecvată în mod rezonabil pentru a face astfel de afaceri sau acte legate de suchbusiness operațiuni;

(6) Utilizarea unui spațiu sau a unui stand care este indicat prin semn(E) sau alt(e) marcaj(E) care urmează să fie rezervat(e) pentru utilizarea în legătură cu un anumit magazin, birou sau afacere și parcarea în același scop, altul decât cel pentru care este rezervat;

(7) parcarea în orice Stal sau spațiu care este indicat (e) prin semn (e), bordură vopsită în albastru sau alt (e) marcaj (E), care urmează să fie desemnat (e) pentru utilizarea exclusivă de către persoanele cu handicap fizic, a unui vehicul care nu prezintă una dintre plăcuțele de înmatriculare Distinctive sau placardeemise în conformitate cu California Vehicle Code secțiunea 22511.5 sau secțiunea 9105;

(8) parcarea în orice loc în care o astfel de parcare este interzisă, astfel cum este indicat prin indicatoare, marcaje,benzi, inscripții pe trotuar, borduri vopsite în roșu sau prin orice alte mijloace, inclusiv(dar fără a se limita la) zone și locații din zonele rezervate sau desemnate ca benzi de circulație pentru circulația vehiculelor sau pietonilor,zone de degajare la sau în apropierea intrărilor sau ieșirilor clădirilor, piste de pompieri, trotuare sau pietonale sau piste pentru biciclete, zone de degajare la sau lângă rampe sau alte facilități utilizate de sau destinate utilizării persoanelor cu handicap, zone neîmbunătățite, zone periculoase, zone care trebuie utilizate de vehicule mai mari (9) cu excepția cazurilor în care este necesar să se evite conflictele cu alte tipuri de trafic sau din motive de dezactivare a vehiculelor sau de urgență de bună credință, de parcare, de ședere sau de așteptare într – o locație în interiorul unei benzi de circulație sau în alt mod, care interferează substanțial cu circulația normală a vehiculelor sau a pietonilor în astfel de;

(10) Parcare inviolarea restricțiilor menționate pe orice alt semn sau marcaj(e) nemenționat (e) în subsecțiunile de mai sus, care a fost sau au fost plasate pe proprietate privată sau spații comerciale de către proprietar, agent autorizat al proprietarului, persoana în posesia legală a acestor spații sau bunuri, sau altpersoană responsabilă de acestea;

(11) nerespectarea sau refuzul de a scoate sau muta un vehicul parcat sau în picioare sau oprit din proprietatea privată sau din spațiile comerciale, în conformitate cu o direcție în acest sens de către proprietar, persoană care deține în mod legal astfel de spații sau Proprietăți sau altă persoană care le percepe; sau încălcarea unei instrucțiuni de către o astfel de persoană de a nu parca, opri sau; cu condiția ca această secțiune să nu se aplice unui act sau eșecului sau refuzului de a părăsi proprietatea privată sau nerespectării unei instrucțiuni de păstrare a unei astfel de proprietăți, în oricare dintre acele cazuri enumerate în secțiunea 11.64.040 din acest cod; sau

(12) parcarea pe o stradă privată cu încălcarea unei interdicții sau restricții menționate pe orice marcaj(marcaje) de signor sau notificare care notifică acest lucru, plasată sau dată de orpursuant autorității asociației sau a persoanei sau a altei entități care deține sau percepe o astfel de stradă privată.(D) nimic din această secțiune nu afectează sau limitează drepturile sau căile de atac pe care orice persoană le poate avea urmăritor la orice altă dispoziție a legii, cum ar fi secțiunea 22658 din California VehicleCode, pentru a elimina sau a provoca îndepărtarea unei parcări a vehiculului pe o proprietate privată.

(e) va fi politica Consiliului municipal să încurajeze postarea de semne pe facilitățile de parcare pentru centre comerciale similare cu semnele menționate în secțiunea 21107.8 din Codul vehiculelor din California, pentru a informa publicul că reglementările de parcare aplicabile în parcarea privată fac obiectul executării oficiale prin citări și amenzi și în alt mod. Cu toate acestea, acest lucru nu autorizează semnelepostate în neconformitate cu Ordonanța de control al semnelor orașului sau cu alte reglementări aplicabile; iar postarea unor astfel de semne nu va fi considerată o cerință sau o condiție anterioară aplicării acestei secțiuni.

(f) secțiunile 41102et următoarele. Codul vehiculelor din California sunt menționate și încorporate în această secțiune prin această referință și se aplică în legătură cu orice procedură de încălcare a acestei secțiuni, în același mod și la același termen ca și secțiunile menționate sunt aplicabile urmăririlor penale pentru încălcări de parcare care apar pe străzile publice. (Ord. 1080, 1, 1978, cod anterior: 617-A9.83)

Posted on

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.