7 faktorer för att undvika avbrott i Elektroniktillverkningskedjan

att göra sig av med avbrott i försörjningskedjan för elektroniktillverkning är en uppgift som är belastad med svårigheter som sträcker sig från att lindra katastrofala effekter för att förutse förändringar till med kostnad och hantera de effekter som följer med geopolitisk orubblighet, för att nämna några.

att undvika avbrott i försörjningskedjan för elektroniktillverkning är en av de största utmaningarna för företag att göra affärer här.

i den här artikeln utforskar vi sju kritiska hot mot stabiliteten i elektroniktillverkningskedjan.

Elektronik kontraktstillverkning

elektronisk kontraktstillverkning eller EMC, kort sagt, hänvisar till en mängd olika tjänster såsom PCB tillverkning, konstruktion, nyckelfärdiga, funktionstestning, undermontering tillverkning, och uppfyllandet av order på uppdrag av ursprungliga elektroniska tillverkare.

för att undvika avbrott i leveranskedjan för elektroniktillverkning måste du förstå begränsningarna och riskerna med kontraktstillverkning. De omfattar outsourcing till fel företag, få dålig kvalitet på produkter, har mindre kontroll över din produkt, och förlora din immateriella rättigheter.

som Kontraktstillverkare måste du undvika dessa avbrott i leveransen av elektronikprodukter. Du måste se till att elektronikkontraktstillverkningskontraktet du har med ditt företag är lagligt och bindande. På WellPCB åtnjuter våra kunder juridiska försäkringar som skyddar dina rättigheter och intressen också.

oerfarenhet

erfarna elektroniktillverkare med ett trovärdigt rykte minskar kraftigt risken för störningar i leveranskedjan. För att motverka eventuella avbrott i din elektronik leverans, som ett tryckt kretskort distributör eller köpare, se till att du har att göra med erfarna elektronik tillverkning levererar företag.

om du säljer elektroniska produkter kommer du att vara i bättre händer om du hanterar erfarna tillverkare. Erfarenhet räknas mycket. Att hantera oerfarna tillverkare eller producenter kommer att se dig leverera undermåliga varor till dina kunder, en aspekt som kommer att skada ditt rykte.

som köpare eller distributör av tryckta kretskort kommer du säkert att hantera tillverkare som har varit i fältet i mer än tio år och räknar. Under den perioden kommer tillverkarna att ha fått tillräckligt med kunskaper och färdigheter för att göra sin elektroniska produktion perfekt.

Undvik brist

När det gäller att leverera elektroniska produkter som tryckta kretskort måste du förhindra brist. Ett underskott händer när efterfrågan på en tjänst eller produkt överstiger det tillgängliga utbudet. När en sådan situation uppstår, kallar du marknaden för att vara i ett obalanstillstånd. Vid de flesta tillfällen är detta villkor tillfälligt, med produkterna fylls på och marknaden återfår jämvikt.

för att undvika avbrott i elektroniktillverkningskedjan kommer du att vara i goda händer som handlar om företag som har strategier som hanterar förseningar som köpare. För kretskortdistributörer måste de ha strategier för att hantera brister, som att samarbeta med sina leverantörer, låsa upp sitt ERP-system, öka ansvarighet, ägande och öppenhet bland dina kunder.

naturkatastrofer

oväntade naturkatastrofer kan ha vissa skadliga effekter på leveranskedjan för elektroniktillverkning. De medför pauser när det gäller leverans. I allmänhet är förseningar, avbrott på grund av väder och inkonsekvens när det gäller utbud och efterfrågan vanliga under sådana tider.

till exempel var orkanen Florens som drabbade USA den dyraste stormen runt om i världen. Det medförde betydande skador på lager, störde vägar och järnvägstransporter och påverkade den amerikanska ekonomin avsevärt med över 177 miljarder amerikanska dollar.

det finns inget praktiskt sätt att förutsäga naturkatastrofer, effektiva sätt och hanteringsstrategier som att utveckla katastrofåterställnings-och svarsplaner ger detaljerade anvisningar och riktlinjer för alla ansvariga.

dessutom är det viktigt att upprätthålla utmärkt kontakt med externa leverantörer. Det säkerställer att leverantörer har robusta rutiner för att analysera risker, undvika potentiella problem och mildra effekter som kan komma med oförutsedda resultat. För att undvika att få din elektronik levereras sent, kan du behöva ta itu med en Elektronik tillverkningsföretag med förfaranden för hantering av naturkatastrofer som antingen oförutsedda eller förutses.

dålig transport

obekväm transport, inklusive allt från dåliga vägar, elaka flygresor och sjöresor. Det betyder att när en elektronisk lämnar tillverkaren måste den genomgå olika transporttjänster för att nå slutanvändaren.

dålig transport kan avsevärt skada leveranskedjan, särskilt om du levererar elektroniska produkter som en majoritet av människor använder nyligen. Om du är en vanlig användare av elektroniska produkter är det bättre att hantera ett företag med utmärkta fraktstrategier.

dålig transport underlättar diseconomies när det gäller otillförlitlighet och ineffektivitet i försörjningskedjan. Under sådana tider blir det svårt för tillverkare att genomföra saker att göra med mager produktion.

Du måste se till att du vet allt att göra med fraktföretaget för att få dina produkter på överenskommen tid utan förseningar. Dålig transport väcker inte bara skador som uppstår vid transitering utan också kostnader för omkostnader och beställningar.

instabila prisfaktorer

nästan liknar inflationen, flyktiga priser har en enorm inverkan på den totala försörjningskedjan för elektronik. Även om externa faktorer som naturliga faror, politisk miljö och så vidare påverkar priset, behöver du fortfarande hitta en tillverkare som inte avviker för mycket från deras prislapp.

När du avviker för mycket från din prislapp, särskilt om dina priser fortsätter att öka, kommer du att märka att du kommer att förlora kunder på lång sikt. Instabila priser är säsongsbetonade, med kostnaderna för råvaror förändras under vissa årstider baserat på efterfrågan och utbudsfall.

så istället måste du vara angelägen om vem du litar på att vara din elektroniktillverkare. Helst är erfarna tillverkare bäst att arbeta med eftersom deras priser sällan fluktuerar. Också, gå för leverantörer som tillverkar i bulk och njuta av stordriftsfördelar eftersom deras priser kommer att vara rättvis.

slutligen, välj en tillverkare och leverantör som kommer att leverera när som helst på året oavsett säsong. Dessa är svåra tillverkare och är angelägna om att säkerställa välståndet hos sina varumärken.

politisk instabilitet

politisk instabilitet är en av de frågor som negativt påverkar framgången för företag som är verksamma inom försörjningskedjan. Med olika regeringar och myndigheter som spelar en roll i den politiska miljön måste du vara angelägen när du väljer var du ska köpa dina elektronikkomponenter.ett land som Kina har till exempel en utmärkt politisk miljö som gör det praktiskt att ha en tillverkare härifrån. Det finns inga osäkerheter om regeringens politik, såsom egendom, skatt, regelverk eller lagar, att göra med mänskliga rättigheter. Alla dessa faktorer ökar eller hindrar de dagliga transaktionerna mellan dig och din tillverkare för elektroniska produkter.

för att säkerställa att du inte kan förlora kan du behöva välja en leverantör med en relativt säker politisk miljö för att fungera. Det finns inget mer frustrerande än att hantera en leverantör vars politiska länder lätt kan kollapsa på grund av fall av konflikter eller skenande konkurrens som kan uppstå mellan flera politiska partier.

sammanfattning

även om det finns många faktorer som kan ge eller orsaka störningar i elektronikförsörjningskedjan, är ovanstående sju faktorer kritiska när du vill undvika avbrott i din elektronikförsörjning supply chain. Är du på marknaden för en tryckt kretskort leverantör som inte kommer att svika dig? Om så är fallet, leta inte längre än WellPCB. För att ta reda på mer om elektronik tillverkningstjänster eller elektronik kontraktstillverkning, kontakta WellPCB idag.

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.