avgifter

alla personer som vill besöka konsulatet är skyldiga att boka tid – Boka nu.

endast kontanter eller postanvisningar accepteras. Personliga checkar och kreditkort accepteras inte

ansökningar per post måste lämnas in med postanvisningar som betalas till generalkonsulatet i Jamaica-Miami.

handläggningstiden för pass varierar beroende på om det är Walk-in eller skickas in.

OBS: fotokopior av dokument, även om de är notariserade, accepteras inte. All ORIGINAL documents will be returned to applicant.

Application Fees: Adult Minor
(Renewal/First Time) $120.00 U$90.00
Lost/Stolen/Damaged Passport U$200.00 U$140.00
Emergency Certificate ( in office ) U$60.00
Emergency Certificate ( mail-in )

U$90.00

postanvisning

medborgarskap genom härkomst

sökande måste lämna in en ytterligare U$40.00,
lokal postanvisning betalas till generalkonsulatet
Jamaica för konsulär / Portoavgift.

U$100.00

internationell postanvisning betalas till PICA

medborgarskap genom äktenskap

sökande måste lämna in ytterligare u$40.00,
lokal postanvisning betalas till generalkonsulatet
Jamaica för konsulär / Portoavgift.

U$260.00

internationell postanvisning som ska betalas till PICA

avsägelse av medborgarskap

sökande måste lämna in ytterligare U$40.00,
lokal postanvisning som ska betalas till generalkonsulatet
Jamaica för konsulär / Portoavgift.

u$1000,00
autentisering av dokument

U$20,00

per dokument

notarisering av dokument

u$10.00

per signatur

<<<se nedan, listan över länder som kräver visum för att komma in Jamaica och tillämpliga avgifter>>>

notera följande:
länder noterade med ** – inget visum för vistelse på 30 dagar eller mindre som turister med giltigt amerikanska, brittiska, kanadensiska eller Schengenvisering. Måste visa bevis på vaccination mot mässling, Rubella & Polio.
(R) – indikerar hänvisning nödvändig

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.