Kapitel 7-tiaminbrist och alkoholism psykopatologi

tung alkoholanvändning och alkoholism påverkar kost, näringsabsorption, metabolism. och utnyttjande, vilket ökar risken för allvarlig brist, särskilt för B-vitaminerna. Vitamin B1 (tiamin) är ett viktigt näringsämne som vanligtvis är bristfälligt i alkoholism och en kofaktor för biokemiska reaktioner som är involverade i kolhydratmetabolism och cellulär energiproduktion. Kronisk tiaminbrist försämrar oxidativ metabolism, vilket ökar oxidativ stress som kan framkalla neurodegenerativa processer som oftare ses i alkoholism. Hjärnsystem som påverkas av tiaminbrist påverkar kognition, humör och beteendeegenskaper som kan sprida alkoholkonsumtion och missbruk. Flera tiaminanaloger med hög styrka har utvecklats för att förbättra tiaminstatus hos alkoholberoende individer, men de långsiktiga effekterna av dessa föreningar på drickshastigheter och alkoholismåterhämtning studeras inte allmänt. Detta dokument granskar de molekylära effekterna av kronisk tiaminbrist som är relevanta för beroendeframkallande beteenden och diskuterar de potentiella användningarna av tiaminanaloger för att underlätta återhämtning från alkoholanvändningsstörningar.

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.